OPBOUW PRAKTIJKOPLEIDING BIJ
RIJSCHOOL J. VAN ASSELT

Klik hier voor ons aanmeldformulier

De instructievorderingenkaart

Voor elke leerling wordt vanaf het begin van de opleiding tot het moment van slagen door de instructeur een instructievorderingenkaart bijgehouden. Op deze instructievorderingenkaart staat de gehele opleiding in 4 fasen verdeeld, van makkelijk naar moeilijk en na iedere fase is een toetsmoment. Zo kan de instructeur de leerling stap voor stap begeleiden en wordt ieder onderdeel goed behandeld.

Fase 1

Voertuigbeheersing

Fase 2

Rijden in eenvoudige verkeerssituaties en aanleren bijzondere verrichtingen

Fase 3

Rijden in complexe verkeerssituaties, gebruik navigatiesysteem

Fase 4

Zelfstandig rijden, ADAS hulpsystemen gebruiken

De leskaart

De leerling krijgt een leskaart mee naar huis waar de onderdelen van de instructievorderingenkaart ook op vermeld staan. De leerling kan zo zelf bijhouden hoe ver hij of zij in de opleiding is en kan zich voorbereiden op wat er de volgende rijles behandeld wordt.

Tevens worden op de instructievorderingenkaart en de leskaart de betalingen en nieuwe afspraken bijgehouden.

Het nieuwe lesonderdeel wordt de eerstvolgende les uitgelegd aan de hand van illustraties en een demonstratie waarna de leerling gaat oefenen.